Boşanma veya ayrılma sonrasında ziyaret hakları

Ayrılık veya boşanma, çocuklarınızla ziyaret haklarınızı değiştirmek için bir neden teşkil etmez.

Genel olarak, her ebeveyn, velayet verilip verilmediğine bakılmaksızın, çocuğuyla görüşme hakkına sahiptir. Birkaç durumda, özellikle yakın akrabalar bile çocukla yakın ilişkisi varsa bir ziyaret hakkına sahip olabilir. Önemli olan her zaman çocuğun refahıdır. Bununla ilgili olarak, yasa koyucu, her iki ebeveynin çocuğuyla görüşmesinin çocuğun yararına olduğunu kabul eder. Bu nedenle, çocuğun § 1684 Abs. 1 BGB’ye göre her iki ebeveynle birlikte ziyaret etme hakkına sahip olma hakkı vardır.

Ziyaret hakları, çocukla düzenli temas kurma yükümlülüğü, çocuğun gelişimi ve refahını teşvik etme yükümlülüğü ve ebeveyn ile çocuk arasındaki güven ve ilişkiyi güçlendirmeyi içerir. Ziyaret hakları sırasında ebeveyn, çocuğa bakmalı ve çocuk için günlük yaşamın tüm görevlerini üstlenmelidir.

Her ebeveyn, diğer ebeveynin ziyaret haklarına saygı göstermelidir, bu yüzden yasa koyucu § 1684 Abs. 2 BGB düzenlemiştir. Bu hükme göre, ebeveynler, çocuğun diğer ebeveynle ilişkisini zayıflatmaktan veya şiddetlendirmekten kaçınmalıdırlar.

Ebeveynler ve çocuklar için açıklık ve güvenlik oluşturulmasına yardımcı olacak detaylı ziyaret hakları ile ilgili mahkeme dışı düzenlemeler yapmak mümkündür. Bu çözüm için, iki ebeveyn arasındaki güvenilir bir işbirliği gereklidir ve avukatlar tarafından eşlik edilip desteklenebilir.

Ebeveynler arasındaki iletişim imkansız hale gelirse ya da ziyaret haklarının kullanımı ile ilgili başka problemler varsa, konuyu mahkemeye taşımak gerekir. Mahkeme ziyaret haklarına karar verecek ve bunları da uygulayacaktır. Bu prosedürde, ilgili herkesin mahkeme önünde konuşma hakkı vardır. Bu, mahkemenin, çocuğun en çok yararına olacak uygun bir çözüm bulmak için tüm önemli olguları bilmesini sağlar.

Çocuğun tehlike altında olması durumunda, aile mahkemesi, bir ebeveynin herhangi bir ziyaret hakkından çıkmasına da karar verebilir (§ 1684 Abs. 4 BGB). Genellikle, bu sadece çocuğun kaçırılması muhtemel olduğunda veya çocuk istismara uğradığında olur:

Jetzt unverbindlich anfragen
Abokal Logo

Najat Abokal
Rechtsanwältin

Kienitzer Straße 107
12049 Berlin

030 / 622 068 96
info@kanzlei-abokal.de

Abokal Logo